Uchwały Zarządu » Uchwały 2012 » Uchwały na rok 2012


l.p.

Uchwała z dnia

Treść uchwały

Termin wykonania

Odpowiedzialny za realizację

Realizacja

Uwagi

 1.  

10.10.2012

Uchwała nr 01/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 10.10.2012 roku w sprawie ukonstytuowania się Zarządu

Marek Krajewski –Prezes Zarządu, odpowiedzialny za bieżące kierowanie Związkiem, reprezentację PZBad w kontaktach zewnętrznych m.in. z MSiT, PKOl, systemy szkolenia, sprawy organizacyjne, kadry narodowe, turnieje międzynarodowe

Arkadiusz Kawecki –Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za PR i marketing, reprezentacja Związku w strukturach międzynarodowych,

Zbigniew Wojciechowski –Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za upowszechnianie badmintona w szkołach, organizację imprez promujących dyscyplinę,

Piotr Kalinkowski –Członek Zarządu, odpowiedzialny za zawody krajowe, regulaminy,

Mirosław Adamczyk –Członek Zarządu, odpowiedzialny za kadry młodzieżowe i SMS,

Dariusz Stańko –Członek Zarządu, odpowiedzialny za OSSM, programy MSiT

 

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

10.10.2012

-

-

-

 1.  

10.10.2012

Uchwała nr 02/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 10.10.2012roku w sprawie powołania komisji konkursowych na stanowiska kierownika wyszkolenia i sekretarza generalnego w następującym składzie: Marek Krajewski, Arkadiusz Kawecki, Piotr Kalinkowski

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

6.11.2012

Prezes

Marek Krajewski

 

 

 1.  

10.10.2012

Uchwała nr 03/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 10.10.2012roku w sprawie ogłoszenia konkursów na Sekretarza Generalnego i Kierownika Wyszkolenia PZBad. Konkurs odbędzie się 6 listopada 2012 roku.

 

                                                                                     Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

12.10.2012

Ogłoszenie dokumentacja do MSiT

31.10.2012

Zebranie ofert konkursowych

6.11.2012

Przygotowanie dokumentacji i konkursów

p.o.

Sekretarz Generalny

 

 

 

 1.  

10.11.2012

Uchwała nr 04/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 10.11.2012 roku w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu z dnia 25 czerwca 2012 roku i przyjęcia nowego Regulaminu Organizacyjnego Zarządu. Nowy Regulamin Organizacyjny Zarządu obowiązuje od momentu uchwalenia.

                                                                                     Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

 

 1.  

10.11.2012

Uchwała nr 05/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 10.11.2012 roku w sprawie przyjęcia korekty budżetu PZBad.

                                                                                     Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

 

 1.  

10.11.2012

Uchwała nr 06/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 10.11.2012 roku w sprawie zmiany siedziby Biura PZBad.

                                                                                     Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

01.01.2013

p.o. Sekretarza Generalnego

 

 

 1.  

10.11.2012

Uchwała nr 07/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 10.11.2012 roku w sprawie nadania członkostwa zwyczajnego UKS „Kłodnica” Kędzierzyn-Koźle.

                                                                                     Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

PZBad

 

 

 1.  

10.11.2012

Uchwała nr 08/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 10.11.2012 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdów zawodników, trenerów i sztabu szkoleniowego. Zawodnicy otrzymują zwrot kosztów biletu II klasy na trasie przejazdu. Trenerzy i sztab szkoleniowy rozliczani są ryczałtowo tj. 0,42 zł/km

                                                                                     Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

PZBad

 

 

 1.  

10.11.2012

Uchwała nr 09/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 10.11.2012 roku w sprawie powołania Tomasza Szczęsnego na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBad.

                                                                                     Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

 

 1.  

10.11.2012

Uchwała nr 10/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 10.11.2012 roku w sprawie powołania Moniki Mosakowskiej na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZBad. Zatrudnienie nastąpi po uzyskaniu akceptacji MSiT.

                                                                                     Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

 

 1.  

10.11.2012

Uchwała nr 11/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 10.11.2012 roku w sprawie organizacji Polish Open w Warszawie przy współpracy z Fundacją Badmintona.

                                                                                     Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

Zarząd PZBad i Fundacja PZBad

 

 

 1.  

07.12.2012

Uchwała nr 12/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 07.12.2012 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Polish Open w Warszawie w 2013 roku w składzie:

Przewodniczący – Marek Krajewski

Wiceprzewodniczący – Andrzej Szalewicz

Wiceprzewodniczący – Wiesław Chrobot

Członek – Piotr Kalinkowski

Członek – Arkadiusz Kawecki

Członek – Dariusz Stańko

Członek – Zbigniew Wojciechowski

Członek – Mirosław Adamczyk

                                                           Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

Zarząd PZBad

 

 

 1.  

07.12.2012

Uchwała nr 13/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 07.12.2012 roku w sprawie nadania członkostwa zwyczajnego UKS „Osa” Jabłonowo Pomorskie.

                                                       Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

Biuro PZBad

 

 

 1.  

07.12.2012

Uchwała nr 14/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 07.12.2012 roku w sprawie powołania zawodników do Kadr Narodowych PZBad.

Reprezentacja A:

 1. Nadieżda  Zieba
 2. Agnieszka Wojtkowska
 3. Robert Mateusiak
 4. Adam Cwalina
 5. Przemysław Wacha
 6. Michał Łogosz
 7. Wojciech Szkudlarczyk
 8. Łukasz Moreń
 9. Michał Rogalski
 10. Adrian Dziółko

Reprezentacja B:

 1. Aleksandra Walaszek
 2. Weronika Grudzina
 3. Magdalena Witek
 4. Mateusz Świerczyński
 5. Miłosz Bochat
 6. Paweł Pietryja
 7. Przemysław Urban
 8. Maciej Poulakowski
 9. Przemysław Prądziński
 10. Karol Krakowski
 11. Mateusz Dubowski

 

                                                         Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

 

 

 1.  

07.12.2012

 

Uchwała nr 15/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 07.12.2012 roku w sprawie przyjęcia struktury organizacji szkolenia PZBad.

                                                           Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

 

 

 1.  

07.12.2012

Uchwała nr 16/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 07.12.2012 roku w sprawie cofnięcia rekomendacji dla SMS w Płocku i nie występowaniu o finansowanie szkoły w 2013 roku ze środków MSiT.

                                                        Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

Opolski Okręgowy Związek Badmintona

 

 

 1.  

07.12.2012

Uchwała nr 17/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 07.12.2012 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Piotra Skrzeka z funkcji asystenta trenera Kadry Narodowej Juniorów i powołania Damiana Pławeckiego na asystenta trenera KNJ.

                                                           Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

 

 

 1.  

07.12.2012

Uchwała nr 18/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 07.12.2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Trenera Głównego Kadry Narodowej w składzie:

Marek Krajewski – przewodniczący

Piotr Kalinkowski – członek

Arkadiusz Kawecki - członek.

Komisja opracuje kryteria i ogłosi konkurs z rozstrzygnięciem nie później niż do końca stycznia.

                                                          Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

Komisja Konkursowa

 

 

 1.  

07.12.2012

Uchwała nr 19/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 07.12.2012 roku w sprawie przyznania organizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców Miejsko-Ludowemu Klubowi Sportowemu z Solca Kujawskiego.

                                                          Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

 

 1.  

07.12.2012

Uchwała nr 20/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 07.12.2012 roku w sprawie organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów (Polish Junior Open 2013) przez Fundację Polskiego Związku Badmintona.

 

                                                         Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

 

 1.  

07.12.2012

Uchwała nr 21/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 07.12.2012 roku w sprawie powierzenia ostatecznych negocjacji z wybranymi przez Zarząd PZBad organizatorami zawodów mistrzowskich.

                                                          Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

 

 1.  

07.12.2012

Uchwała nr 22/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 07.12.2012 roku w sprawie nawiązania współpracy z Maciejem Farskim, w charakterze dyrektora PR i Marketingu

                                                              Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

 

 

 

 

 1.  

17.12.2012

Uchwała nr 23/2012/XI Zarządu Polskiego Związku Badmintona z dnia 17.12.2012 roku w sprawie realizacji programów  z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Talent, OSSM, KNJ przy współpracy z Podlaskim Okręgowym Związkiem Badmintona.

                                                              Uchwałę przyjęto jednogłośnie