Uchwały Zarządu » Uchwały 2011 » Uchwały i Postanowienia Zarządu Polskiego Związku Badmintona 2011


 

l.p.

Nr

Uchwała z dnia

Treść uchwały

1.

X/137

12.02.2011

Zarząd PZBad. przyjął protokół z posiedzenia Zarządu PZBad. w dniu 16.10.2010 oraz zapoznał się z protokołem z posiedzenia Prezydium PZBad. z dnia 18.12.2010.

2.

X/138

12.02.2011

Komisja Rewizyjna PZBad. przedłożyła Zarządowi PZBad. wniosek następującej treści:

„Komisja Rewizyjna wstrzymuje wykonanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiego Związku Badmintona do czasu wyjaśnienia i zakończenia postepowania administracyjnego, wszczętego zgodnie z pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 02.02.2011, ldz. BK/4047/2469/AZ/11.”

 

3.

X/139

12.02.2011

Zarząd PZBad. zatwierdził przedstawiony przez p. M.Idzikowskiego Regulamin członkostwa ze zmianami:

- pkt.3 roczna składka dla WZD:500,-zł,

- pkt.6 opłacenie składki członkowskiej (do 31.03. danego roku),

Glosowanie: za-5 osób, wstrz.-1.

Przy zmianie kadencji władz klubu jest on zobowiązany do przesłania do PZBad. aktualnego wypisu z właściwego rejestru (starosty/prezydent miasta/KRS) celem zaktualizowania wpisu w ewidencji członków PZBad.

Jeżeli członek zwyczajny ignoruje zgłoszenie zmian do PZBad., sam ponosi za to odpowiedzialność.

4.

X/140

12.02.2011

Zarząd PZBad. po rozpatrzeniu wniosków dotyczących odwołań od wystawionych rachunków za nieobecności na turniejach podjął uchwalę j.n.:

- UKS Iskra Babimost – rk 221/2010 anulowany,

- UKS Badmin Gorlice – rk 307/2010 anulowany,

- UKS Orliki Ropica Polska – rk 297/2010 anulowany,

- KKS Warmia Olsztyn – rk 301/2010 wysokość zmniejszona do 100,-zł,

- KS Unia Bieruń Stary – rk 178/2010 utrzymany w mocy,

- KS Stal Sulęcin – rk 219/2010 utrzymany w mocy.

Głosowanie: za- 6 osób.

 

5.

X/141

12.02.2011

Zarząd PZBad. zatwierdził Regulamin rejestracji zawodników w PZBadmintona.

Weterani opłata 10,-zł rocznie.

Głosowanie: za – 6 osób.

 

6.

X/142

12.02.2011

Zarząd PZBad. zatwierdził  warunkowo przedłożony przez p. M.Idzikowskiego projekt Regulaminu Weteranów Badmintona. Głosowanie: za-6 osób. Zgodność tekstu winna  być potwierdzona przez Radę Weteranów zgodnie z ustaleniami z dnia 20.12.2010 r.(bez publikacji).

 

7.

X/143

12.02.2011

Zarząd PZBad. zatwierdził przedłożony przez p. M.Idzikowskiego projekt zmian w Regulaminie Sportowym. Głosowanie: za-6 osób.

 

8.

X/144

12.02.2011

Zarząd PZBad. anulował Regulamin Licencjonowania Trenerów (jednogłośnie).

 

 

X/145

12.02.2011

Zarząd PZBad. działając na podstawie § 49 pkt 1 Statutu PZBad.,  w oparciu  o przedłożony przez Komisję Rewizyjną PZBad. protokół kontroli zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Związku sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2010 r., zamykając się po stronnie aktywów i pasywów kwotą 308.266,12 zł oraz zyskiem w wysokości 339.721,33 zł.

Zarząd PZBad. podjął uchwałę o przeznaczeniu zysku na działalność statutową.

Głosowanie: za-6 osób, wstrzy.-0, przeciw-0.

 

9.

X/146

12.02.2011

Zarząd PZBad. postanowił nie potrącać z zaległych nagród obciążeń BWF za niewycofane zgłoszenia za lata 2007-2009. Natomiast należy potrącać wszelkie opłaty manipulacyjne związane z wypłatą (koszty bankowe).

Głosowanie; za-4 osoby, przeciw-0, wstrzym.-2.

 

 

10.

X/147

12.02.2011

Zarząd PZBad. zatwierdził zatwierdził budżet na 2011 rok (załącznik)

Głosowanie: za-6 osób, wstrzy.-0, przeciw-0.

 

 

11.

X/148

12.02.2011

Zarząd PZBad. zatwierdził przedstawiony plan kont na 2011 rok

Głosowanie: za-6 osób, wstrzy.-0, przeciw-0.

 

12.

X/149

12.02.2011

Zarząd PZBad. powołał Fundacje Polskiego Związku Badmintona.

Głosowanie: za-5 osób, wstrz.-1 osoba.

 

13.

X/150

12.02.2011

Zarząd PZBad. zatwierdził Statut Fundacji Polskiego Związku Badmintona

14.

X/151

12.02.2011

Zarząd PZBad. zatwierdził skład Rady Fundacji Polskiego Związku Badmintona:

- Augustyn Krzysztof,

- Czekan Dariusz,

- Mirowski Michał,

- Tukendorf Artur

Głosowanie: za-4 osoby, wstrz.- 2 osoby

 

15.

X/154

12.02.2011

Po  wysłuchaniu propozycji trenera kadry narodowej K.Hawla, Zarząd PZBad.  jednomyślnie zatwierdził skład reprezentacji narodowej na Drużynowe Mistrzostwa Europy Amsterdam’2011. Głosowanie: 6 osób za, 0-przeciw, 0-wstrz.

 

16.

X/155

12.02.2011

Zarząd PZBad. jednogłośnie zatwierdził pośmiertne odznaczenie dla P.Gasza juniora.

 

17.

X/156

12.02.2011

Zarząd PZBad.  odrzucił wniosek złożony przez W.Chrobota  w sprawie  zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZBad.

Głosowanie: za-1 osoba, wstrz.-1, przeciw:4 osoby

W.Chałotowski: proponuję wstrzymać się ze zwołaniem zjazdu do czasu zakończenia procedury w MSiTur.

 

18.

X/157

07.05.2011

W związku z uczestnictwem w zebraniu dwóch członków Zarządu droga telefoniczną Zarząd podjął

jednogłośnie Uchwałę za przeprowadzeniem głosowania w sprawie Uchwał droga elektroniczną

dnia 09 05 2011.

19.

X/158

07.05.2011

Zarząd PZBad. przyjął protokół z posiedzenia Zarządu PZBad z dnia 12.02.2011 r.

Głosowanie : za- 4 osoby , wstrzymał się-1 , przeciw -1 .

20.

X/159

07.05.2011

Zarząd PZBad. podjął uchwałę o zmianach członkowskich:

1.Skreślenie z listy członków zwyczajnych KS Kolejarz24 Katowice .

2.Nadanie członkostwa klubom BKS Kolejarz Katowice, UKS Astra Wrocław, UKS Smecz Milicz .

Głosowanie : jednogłośnie (za- 6 osób ).

21.

X/160

07.05.2011

Zarząd PZBad. przyjął zaktualizowane przepisy gry w Badmintona od 01.08.2011. zgodnie z

projektem z dnia 18.04.2011 r.

Głosowanie: jednogłośnie (za-6 osób).

22.

X/161

07.05.2011

Zarząd PZBad postanowił znieśd uchwałę nr 90 z dn. 09.01.2011 dotyczącą potracenia 30 % od nagród

zawodniczych: par.8 umowy cywilno prawnej z zawodnikami.

Głosowanie: za-5 osób, wstrzymał się-1.

23.

X/162

07.05.2011

Zarząd PZBad podjął uchwałę o potrąceniu kosztów administracyjnych od nagród zawodniczych :

podatek, koszty bankowe ,opłaty BWF.

Głosowanie : jednogłośnie ( za-6 osób).

24.

X/163

07.05.2011

Zarząd PZBad zatwierdził skład reprezentacji na MŚDMS Sudirman Cup :

Zawodnicy : Narel Anna , Kurdelska Małgorzata, Zięba Nadieżda, Mateusiak Robert,

Moreo Łukasz, Pączek Hubert, Szkudlarczyk Wojciech.

Prezes Michał Mirowski, trener kadry Jerzy Dołhan ,fizjoterapeuta Janusz Kalinowski.

Głosowanie : jednogłośnie (za-6 osób).

25.

X/164

07.05.2011

Zarząd PZBad zatwierdził skład reprezentacji na MŚ w Londynie na podstawie uzyskanych w I fazie

kwalifikacji.

Zawodnicy :Wacha Przemysław (MS),Łogosz Michał/ Cwalina Adam(MD),

Szkudlarczyk Wojciech/Moreń Łukasz(MD),Mateusiak Robert/Zięba Nadieżda(XD),Szkudlarczyk Wojciech/Wojtkowska Agnieszka(XD).

Prezes Michał Mirowski, Sekretarz Generalny Halina Pikuła, trener kadry gier podwójnych Jerzy

Dołhan, trener kadry gier pojedynczych Dariusz Zięba, fizjoterapeuta Janusz Kalinowski.

Głosowanie : jednogłośnie (za-6 osób).

 

26.

X/165

07.05.2011

Zarząd PZBad podjął Uchwałę o interpretacji Statutu zgodnie z opinią dostarczoną przez Kancelarię

Prawną Bird&Bird.

27.

X/166

16.07.2011

Zarząd Polskiego Związku Badmintona zwołuje w dniu 1.10.2011 lub 2.10.2011 roku Nadzwyczajny Zjazd Krajowego Delegatów PZBadmintona zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej PZBad. z dnia 04 lipca 2011 roku, odwieszającym wykonanie poprzedniego wniosku Komisji Rewizyjnej, uwzględniającego wnioski o zwołanie NKZD wniesione przez członków PZBad. oraz w wykonaniu upomnienia Ministra Sportu i Turystyki zawartej w decyzji z dnia 30 czerwca 2011 roku. Porządek obrad NKZD obejmuje punkty takie jak:

 1. Weryfikacja władz PZBad. poprzez rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZBad.
 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu I komisji Rewizyjnej PZBad.
 3. Omówienie trybu odwoływania władz i wyboru w ich miejsce nowych władz PZBad. w trakcie trwania ich kadencji,
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych władz PZBad.

  Głosowanie: 7 osób za(M.Mirowski, D.Czekan, K.Augustyn, K.Ostrowski, W.Chrobot, Z.Szałagan, D.Broj),

                        1 osoba wstrzymująca się L.Szargiej

 

28.

X/167

16.07.2011

Zarząd PZBad. zatwierdził podpisanie umowy z Bird& Bird Maciej Gawroński s.k.

na obsługę prawną procesu zwoływania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZBadmintona zgodnie z przedstawiona ofertą z dnia 15 lipca 2011 roku.

Głosowanie: za 5 osób (M.Mirowski, D.Czekan, D.Broj, K.,Augustyn, K.Ostrowski), 2 wstrzymujące się (Z.Szałagn, W.Chrobot), 1 przeciw (L.Szargiej).

 

29.

X/168

16.07.2011

Zarząd PZBad. zatwierdził głosowanie drogą elektroniczną uchwały w sprawie przyjęcia Modelowych Reguł Antydopingowych po zapoznaniu się z treścią uchwały z Komisji do Walki z Dopingiem w Sporcie i MSiTur.

Głosowanie: za 8 osób

 

 

 

30.

X/169

16.07.2011

 

Zarząd PZBad. anulował kary UKS Orkan rk 58/2011 z dnia 21.03.2011 r. i Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kietrz 2(100,-zł)

Głosowanie: za 8 osób

 

31.

X/170

16.07.2011

 Zarządu Polskiego Związku  Badmintona z dnia 16.07.2011r. w sprawie przeksięgowania kwoty 120.147,02 (sprawy sporne z pracownikami) A. Węgrzyniak, B. Włostowski, Man Kim Young,  E. Czerwińska na konto Funduszu Statutowego.

Zarząd Polskiego Związku Badmintona działając, w oparciu o przedłożony bilans 2010 oraz  dokumenty księgowe 2010 - 2011 oraz  PK o zaksięgowanie kwot spornych z pracownikami Agnieszką Węgrzyniak 75.755,61 zł   (107.458,22 zł -kwota 31.702,61  wymagalna z tytułu sprawy sądowej) , Bohdana Włostowskiego 2820,00 , Ewy Czerwińskiej 11.255,42 , Man Kim Younga  30.307,99  podjął Uchwałę o przeksięgowanie ww. kwot na konto Funduszu Statutowego  PZBad.

 

32.

X/171

16.07.2011

Zarząd PZBad. podjął uchwałę powierzającą organizację imprez w sezonie 2011/2012 :

 1. Polish International – KS Match Point Ślęza
 2. Mistrzostwa Polski Seniorów KS Białystok
 3. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Juniorów LKS Technik
 4. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów Kędzierzyn Koźle
 5. Drużynowe Mistrzostwa Polski – Sokół Ropczyce
 6. Mistrzostwa Polski Młodzików SKB Piast Słupsk
 7. Mistrzostwa Polski Weteranów  - MKS Strzelce Opolskie

      Ww organizatorzy zostali zobowiązani do dopełnienia wszelkich formalności

       z  PZBad. do 31.08.2011.

Głosowanie: za- 8 osób. 

33.

X/172

16.07.2011

Zarząd PZBad.  powołał Podkarpacki Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży (badminton) w Straszęcinie

Glosowanie: za- 8 osób