Krajowy Zjazd Delegatów » 2015 Roczny KZD » Protokół z obrad 15