Krajowy Zjazd Delegatów » 2014 Roczny KZD » Protokół z obrad 14