Krajowy Zjazd Delegatów » 2013 Roczny KZD » Protokół z obrad 13