Krajowy Zjazd Delegatów » 2012 Sprawozdawczo-Wyborczy KZD » Protokół z obrad 12