Uchwały Zarządu » Uchwały 2009 » Uchwały i Postanowienia Zarządu Polskiego Związku Badmintona 2009


 

 

l.p.

Nr

Uchwała z dnia

Treść uchwały

1.

X/37

31.01.2009

Powołanie Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Warszawie.

2.

X/38

31.01.2009

Wniosek o prowadzenie finansowania Ośrodka Sportu Młodzieży w Warszawie i Szkół Mistrzostwa Sportowego przez Opolski Okręgowy Związek Badmintona.

3.

X/39

31.01.2009

Wniosek o prowadzenie finansowania Uczniowskich Klubów Sportowych (sprzęt sportowy, sportowe wakacje) z zakresu zadań sportu powszechnego przez Podlaski Okręgowy Związek Badmintona.

4.

X/40

31.01.2009

Przyznanie  Okręgowemu Związkowi Badmintona w Opolu organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów 2010 przez Zarząd Polskiego Związku Badmintona.

5.

X/41

31.01.2009

Powołanie komisji ds. konkursu sprzedaży imprez sportowych w składzie: Prezes – Michał Mirowski, Dariusz Broj, Sekretarz Generalny – Bohdan Włostowski, Dyrektor Sportowy – Adam Bieleniewicz, Krzysztof Augustyn, Wiesław Chrobot.

6.

X/42

31.01.2009

Powołanie Bohdana Włostowskiego na Dyrektora Polish Open.

7.

X/43

31.01.2009

Powołanie Adama Bieleniewiczna na Kierownika Ośrodka PZBad w Warszawie.

8.

X/44

31.01.2009

Przyjęcie dymisji Bohdana Włostowskiego ze stanowiska Sekretarza Generalnego.

9.

X/45

07.03.2009

Regulamin Powoływania Kadr Narodowych zostanie przygotowany na następny zarząd przez Dyrektora Sportowego, Kierownika Wyszkolenia i Trenerów.

10.

X/46

07.03.2009

Przygotowanie szczegółowego budżetu PZBad i planu wydatków na 2009 r. do zatwierdzenia na następnym Zarządzie.

11.

X/47

07.03.2009

Przygotować budżet PZBad, plan poszczególnych wydatków i narzędzie ich kontroli.

12.

X/48

07.03.2009

Na wniosek Prezydium Zarządu PZBad odwołuje się Bohdana Włostowskiego z funkcji Dyrektora Polish Open i jednocześnie powołuje się na to stanowisko Wiesława Chrobota.

13.

X/49

07.03.2009

Odwołanie Dariusza Czekana z funkcji Przewodniczącego Wydziału Gier i powołanie na to stanowisko Marka Idzikowskiego.

14.

X/50

07.03.2009

Odwołanie Bohdana Włostowskiego z funkcji Sekretarza Generalnego PZBad. Powołanie Adama Bieleniewicza na stanowisko p.o. Sekretarza Generalnego PZBad.

15.

X/51

07.03.2009

Wręczyć aneksy określające nowe warunki pracy Markowi Idzikowskiemu.

16.

X/52

07.03.2009

Wręczyć Ewie Czerwińskiej i Andrzejowi Janeckiemu aneksy zmieniające bez zmiany stanowiska.

17.

X/53

07.03.2009

Przygotować oferty konkursowe na stanowiska Sekretarza Generalnego i Dyrektora Sportowego PZBad.

18.

X/54

07.03.2009

Przygotować upoważnienie dla Damiana Pławeckiego do dokonania analizy jakości pracy trenerów.

19.

X/55

07.03.2009

Przyznanie prawa do organizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w 2010 r. Opolskiemu Okręgowemu Związkowi Badmintona.

20.

X/56

23.05.2009

Powołanie Haliny Pikuły na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBad.

21.

X/57

23.05.2009

Przyjęcie bilansu za rok 2008.

22.

X/58

23.05.2009

Przyjęcie rezygnacji Roberta Kowalczyka z funkcji Trenera Kadry Narodowej Juniorów.

23.

X/59

23.05.2009

Powołanie Komisji ds. Konkursu na Trenera Głównego Kadry Seniorów w składzie: Lech Szargiej, Wiesław Chrobot, Damian Pławecki, Adam Bieleniewicz i przedstawiciel MSiT.

24.

X/60

23.05.2009

Przyjęcie wniosku Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i zatwierdzenie nadania odznaczeń dla zasłużonych działaczy.

25.

X/61

23.05.2009

Przyjęcie pierwszego czytania Regulaminu Sportowego.

26.

X/62

23.05.2009

Zarząd postanowił uporządkować gospodarkę lokalową PZBad.

27.

X/63

23.05.2009

Powierzenie funkcji Dyrektora Polish Open i Dyrektora Mistrzostw Europy Mężczyzn i Kobiet 2010 Wiesławowi Chrobotowi.

28.

X/64

23.05.2009

Zatwierdzenie skreślenia ze składu kadry narodowej zawodniczek Agaty Rzepczyk i Kamili Ogiegło.

29.

X/65

23.05.2009

Zatwierdzenie zawodników do składu kadry narodowej juniorów –n Ewy Klepackiej, Łukasza Jasińskiego i Anny Bielickiej oraz składu kadry narodowej seniorów.

30.

X/66

18.07.2009

Zmiana miejsca Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.

31.

X/67

18.07.2009

Zmiana siedziby Związku.

32.

X/68

18.07.2009

Zatrudnienie fizjologa na potrzeby OPO w Warszawie.

33.

X/69

18.07.2009

Wydzielenie odrębnego konta na środki ministerialne przekazywane na realizację zadań zleconych.

34.

X/70

18.07.2009

Obieg dokumentacji Związku.

35.

X/71

18.07.2009

Uprawomocnienie Sekretarza Generalnego.

36.

X/72

18.07.2009

Powołanie kadry narodowej na drugie półrocze 2009.

37.

X/73

18.07.2009

Przyjęcie rozliczenia zadań zleconych I półrocza z MSiT nr 29/4/DSKM/B i 30/4/DSKM/B.

38.

X/74

18.07.2009

Przyjęcie planu zadań zleconych zawartych w umowach z MSiT nr 29/4/DSKM/B i 30/4/DSKM/B na II półrocze.

39.

X/75

18.07.2009

Zatwierdzenie składu reprezentacji narodowej na Mistrzostwa Świata w Indiach 07-15.08.2009.

40.

X/76

18.07.2009

Przedstawienie aktualnego stanu przygotowań do Mistrzostw Europy.

41.

X/77

18.07.2009

Przedstawienie aktualnej sytuacji w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Warszawie. Ogłoszenie konkursu na trenera głównego.

42.

X/78

18.07.2009

Przyjęcie klubów STB Energia Lublin i UKS „25” Kielce w poczet członków zwyczajnych PZBad.

43.

X/79

10.10.2009

Wniosek o unieważnienie konkursu na trenera głównego bez podania przyczyn.

44.

X/80

10.10.2009

Unieważnienie konkursu na trenera głównego bez podania przyczyn.

45.

X/81

10.10.2009

Przyjęcie:

- UKS Kometa Gliwice – członek zwyczajny

- Mazowiecki Okręgowy Związek Badmintona – wojewódzkie Związki Badmintona

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie – Koźlu – członek wspierający

Wykreślenie z rejestru członków zwyczajnych Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.