Uchwały Zarządu » Uchwały 2008 » Uchwały i Postanowienia Zarządu Polskiego Związku Badmintona 2008


Uchwały i Postanowienia Zarządu Polskiego Związku Badmintona 2008

 

 

l.p.

Nr

Uchwała z dnia

Treść uchwały

1.

X/1

03.11.2008

Powołanie Dariusza Czekana na Wiceprezesa.

2.

X/2

03.11.2008

Powołanie Zdzisławy Szałagan na Wiceprezesa ds. Szkół Mistrzostwa Sportowego.

3.

X/3

03.11.2008

Powołanie Damiana Pławeckiego na Przewodniczącego Rady Trenerów

4.

X/4

03.11.2008

Powołanie Dariusza Broja na Przewodniczącego Organizacji Imprez Sportowo-Rekreacyjnych

5.

X/5

03.11.2008

Powołanie Wojciecha Ossowskiego na Przewodniczącego Kolegium Sędziów

6.

X/6

03.11.2008

Powołanie Krzysztofa Augustyna na Przewodniczącego Wydziału Rankingowego

7.

X/7

03.11.2008

Powołanie Krzysztofa Hodura na Przewodniczącego Komisji Licencyjnej

8.

X/8

03.11.2008

Powołanie Lecha Szargieja na Przewodniczącego Wydziału Uczniowskich Klubów Sportowych

9.

X/9

03.11.2008

Powołanie Krzysztofa Ostrowskiego na Przewodniczącego Komisji Odznaczeń

10.

X/10

03.11.2008

Powołanie Wiesława Chrobota na Przewodniczącego Komisji Sprzętowej

11.

X/11

03.11.2008

Powołanie Prezydium w składzie Michał Mirowski, Dariusz Czekan, Zdzisława Szałagan.

12.

X/12

03.11.2008

Powołanie Bohdana Radowickiego na Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej i delegowanie go do przedstawienia składu Komisji na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

13.

X/13

03.11.2008

Powołanie Bohdana Włostowskiego na Sekretarza Generalnego.

14.

X/14

03.11.2008

Powołanie Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza Generalnego do reprezentowania PZBadu na zewnątrz. Powołanie sześcioosobowego zespołu w składzie Sekretarz Generalny, Asystent Księgowy, Dyrektor Sportowy, Prezes i dwóch Wiceprezesów odpowiedzialny za bieżące przepływy finansowe i dekretowanie.

15.

X/15

03.11.2008

Przyjęcie nowego porządku organizacji biura PZBad.

16.

X/16

03.11.2008

Przyjęcie kandydatury Adama Bieleniewicza na stanowisko Dyrektora Sportowego i powołanie go na p.o. Dyrektora Sportowego do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

17.

X/17

03.11.2008

Powołanie Komisji ds. wyboru Dyrektora Sportowego w składzie: Michał Mirowski – Prezes, Bohdan Włostowski – Sekretarz Generalny, członek Komisji Rewizyjnej.

18.

X/18

03.11.2008

Tymczasowe przyjęcie Regulaminu Domu Kadry Narodowej Polskiego Związku Badmintona.

19.

X/19

03.11.2008

Powołanie Komitetu Organizacyjnego 33. Otwartych Mistrzostw Polski w Badmintonie – Polish Open 2009, wyznaczenie na Przewodniczącego Dariusza Broja, a na zastępcę Bohdana Włostowskiego.

20.

X/20

03.11.2008

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizację Indywidualnych Mistrzostw Polski 2009.

21.

X/21

03.11.2008

Nadanie licencji Polskiego Związku Badmintona Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „70” w Płocku.

22.

X/22

03.11.2008

Nadanie licencji Polskiego Związku Badmintona Gminnemu Klubowi Sportowemu „Góra” w Nowej Górze.

23.

X/23

06.12.2008

Powołanie Dariusza Czekana na Przewodniczącego Wydziału Gier.

24.

X/24

06.12.2008

Przyjęcie struktury biura.

25.

X/25

06.12.2008

Na mocy art. 117 par. 1 Kodeksu Cywilnego roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu:

- 192 zł dok. 162 z 24.02.2005r. wobec Grupa Onet Polska S.A.

- 165,36 zł wobec Opolskiego Okręgowego Związku Badmintona

- 237 zł wobec Triumph Szymański

- 2500 zł wobec Rada Związków Sportowych Płock

- 2146,45 zł wobec Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupsku z tytułu dofinansowania SMA

- 18 599,26 zł z bilansu roku 2004 wobec Fundacji Badmintona.

26.

X/26

06.12.2008

Na mocy prawa Kodeksu Cywilnego j.w. kwoty z rozrachunków z kontrahentami, których potwierdzenie zapłaty widnieje na rachunku bankowym, a do których  nie ma stosownych dokumentów należy odnieść na konto Pozostałe Koszty Operacyjne.

27.

X/27

06.12.2008

Przyjęcie Regulaminu Pracy Zarządu PZBad i Prezydium.

28.

X/28

06.12.2008

Przyjęcie Regulaminu Pracy Biura PZBad.

29.

X/29

06.12.2008

Przyjęcie Zakresu Obowiązków Sekretarza Generalnego.

30.

X/30

06.12.2008

Przyjęcie Regulaminu Domu Noclegowego PZBad.

31.

X/31

06.12.2008

Przyjęcie Regulaminu Komisji Odznaczeń.

32.

X/32

06.12.2008

Przyjęcie regulaminu Komisji Sprzętowej.

33.

X/33

06.12.2008

Uchylenie regulaminu wynagrodzeń z 2001 r. z dniem 31.12.2008 r.

34.

X/34

06.12.2008

Powołanie:

- Kim Young Man na Głównego Trenera Kadry Narodowej

- Chen Gang na Trenera Asystenta

- Klaudii Majorowej na Głównego Trenera Kadry Juniorów i Juniorów Młodszych

- Roberta Kowalczyka na Asystenta Trenera Juniorów Młodszych

35.

X/35

06.12.2008

Przyjęcie składu Kadry Narodowej.

36.

X/36

06.12.2008

Po zatwierdzeniu budżetu PZBad przez MSiT Prezydium określi wysokość środków na zobowiązania wobec ZUS.