Ogłoszenia » Konkurs na wynajem hali w latach 2024-2028

 

Polski Związek Badmintona ogłasza konkurs na  wynajem hali do prowadzenia stałych zajęć badmintona, zgrupowań, szkoleń w celu realizacji działań statutowych szkolenia kadry narodowej badmintona oraz OSSM w okresie od dnia 1.09.2024 do 31.08.2028 z wyłączeniem okresów wakacyjnych tj. miesięcy lipiec – sierpień.

 

Wymagana dostępność hali wraz z zapleczem (zgodnie z wymogami technicznymi) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 z możliwościa wynajmu dodatkowych godzin w tygodniu oraz w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Do złożenia ofert zapraszamy Wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Termin i warunki płatności

Opłata będzie wnoszona w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawianej na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca), przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT

 

Termin złożenia ofert

Oferty należy składać mailem na adres sekretariat@pzbad.pl do dnia 20.06.2024

 

Wykonawcy, którzy złożą oferty i będą spełali zakładane wymogi zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji.